• Blogs
  • benz
  • สิ่งที่ต้องระวังก่อนเริ่มประมาณราคาก่อสร้าง

สิ่งที่ต้องระวังก่อนเริ่มประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง ราคาการจัดหาวัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า การประมาณราคาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการ ซึ่งการประมาณราคาก่อสร้าง ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการก่อสร้าง ผู้ประเมินราคาก่อสร้างมีหน้าที่ในการสร้างและนำเสนอการวิเคราะห์ต้นทุนที่ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง การประมาณต้นทุนโดยละเอียดเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและลำบาก บางครั้งหากเลือกนักประมาณราคาก่อสร้างที่ไม่เชี่ยวชาญอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆได้ เช่น ราคาที่ประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเกิดความล่าช้าในการประเมิน

 

กฎระเบียบทางราชการ

จากกฎระเบียบของราชการบางอย่าง ทำให้เราไม่สามารถที่จะกำหนดการประมาณราคาก่อสร้างได้ตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด เนื่องจากต้องใช้ราคาควบคุมจากทางกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งราคาขายจริงในท้องตลาดและสำนักงบประมาณมีการขยับตัวสูงขึ้นแล้ว นอกจากนั้นวัสดุบางอย่าง แม้จะเป็นวัสดุเดียวกัน แต่ราคาก็อาจจะแตกต่างกันได้ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมาณราคาก่อสร้างได้

 

เกิดความล่าช้าจากการเปลี่ยนแปลงแบบ

มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบและไม่ได้รับการประสานกับนักประมาณราคาก่อสร้าง ทำให้การประมาณราคาก่อสร้างกับแบบนั้น ไม่ตรงกัน ยิ่งไปกว่านั้นคือ แบบนั้นไม่ชัดเจนพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการประมาณราคาก่อสร้างนี้ ในบางครั้งงานที่ประสานไม่ตรงกับงานที่ต้องการจริงๆ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ล่าช้า ทำให้ต้องประมาณราคาก่อสร้างนี้ใหม่

 

ประมาณข้อมูลราคาก่อสร้างผิดพลาด

การประมาณราคาก่อสร้างบางครั้งราคาเกิดความผิดพลาดจากข้อมูลราคาต่างๆ เช่น ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางร้านค้า หรือใบเสนอราคา ไม่ตรงกับราคาซื้อขายจริงๆ ซึ่งทำให้การประมาณราคาก่อสร้างคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ วิธีแก้คือ มองหานักประมาณราคาก่อสร้างหลายๆที่ เพื่อให้เราสามารถเทียบราคาได้

 

ปัญหาจากนักประมาณราคาก่อสร้าง


นักประมาณราคาก่อสร้างบางคนมีคุณสมบัติพื้นฐานไม่เพียงพอในการประเมิน เช่น ขาดทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ขาดความเข้าใจและความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง แหล่งที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง 


หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญรับประมาณราคาก่อสร้าง วิศวกรมืออาชีพ ที่รับทำ BOQ ถอดแบบบ้าน ถอดแบบอาคาร ถอดแบบโรงงาน รับประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อขอยื่นกู้ธนาคาร งานละเอียด ครบถ้วน ให้คุณรู้ต้นทุนที่แท้จริง ที่ Fastwork.co แหล่งรวมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ BOQ และประมาณราคาก่อสร้าง ที่พร้อมช่วยคุณ สามารถเข้ามาเลือกดูผู้เชี่ยวชาญของเราได้ก่อนที่ https://fastwork.co/engineering-structural-design/boq


ที่มา

Website: Q-power, Tatc

Comments